ÁSZF

Változtatás joga

A weboldalakon található információ előzetes bejelentés nélküli megváltoztatásának jogát a Ponyva Manufaktúra Kft fenntartja. A Ponyva Manufaktúra Kft nem garantálja, illetve nem nyújt biztosítékot, ugyanakkor törekszik rá, hogy a weboldalakon elérhető információ napra kész legyen, továbbá, hogy az itt nyújtott információk és adatok határozott és teljes leírását képezik a társaság akár teljes, akár részbeni üzletének, szolgáltatásának illetve tevékenységének. Az ügyfeleknek minden esetben előzetesen javasolt megbizonyosodni arról, hogy az általuk igényelt szolgáltatások saját esetükre vonatkoztatva ténylegesen a legmegfelelőbbek-e. A Ponyva Manufaktúra Kft fenntartja a jogot szolgáltatásai előzetes bejelentés nélküli megváltoztatására, kiegészítésére, vagy megszüntetésére, továbbá nem vállalja a felelősséget a weboldalakon történt elírásokért, sem pedig a weboldalak tartalmának jogosulatlan, a Ponyva Manufaktúra Kft -n kívül álló okból történő megváltoztatásáért.

Felelősség korlátozása

Az ügyfelek a weboldalakat kizárólag saját felelősségükre használhatják. Figyelemmel a weboldal szolgáltatás ingyenes, tájékozódást könnyítő voltára, a Ponyva Manufaktútra Kft az életben, testi épségben és egészségben sérülésekért, illetőleg szándékosan vagy súlyos gondatlanságával okozott, a jelen weboldal használata során az ügyfélnél felmerülő károkért való felelőssége kivételével kizár mindenféle kártalanítási, kártérítési igényt vagy jogi utat.

Jogviták

A fenti felhasználási feltételekre a magyar jog előírásai az irányadóak. Amennyiben vita esetén a felek békésen megegyezni nem tudnak, a Győr-Moson-Sopron megyei bíróság perértéktől függő kizárólagos illetékességének vetik alá magukat.